Harmonogram štúdia pre kurz RŠ

Katedra germanistiky

II. semester 

 

 • Začiatok semestra:          11. 02. 2018
 • Koniec semestra:             11. 05. 2018
 • Skúšobné obdobie začína po absolvovaní blokovej výučby a konzultácií z konkrétneho vyučovacieho predmetu, maximálne však do 28.6.2018. Vyučujúci oznámi termíny skúšky na poslednej konzultácii.

 

ROZVRH vyučovacích blokov v miestnosti  206/a

03. 02. (S)

8:00 – 12:30 didaktika NJ I 

(6 hodín) v S 2.3

PhDr. Daniela Drinková

 

17. 02. (S)

8:00 – 11:45 jazykový seminár II

(5 hodín)

Mgr. Dušan Fedič, PhD.

 

12:00 – 15:45  nemecká literatúra I

(5 hodín)

PhDr. Ján Demčišák, PhD.

24. 02. (S)

8:00 – 11:45 morfológia NJ

(5 hodín)

PaedDr. Monika  Hornáček Banášová, PhD.

12:00 – 15:45  nemecká literatúra I

(5 hodín)

PhDr. Ján Demčišák, PhD.

03. 03. (S)

8:00 – 11:45 morfológia NJ

(5 hodín)

PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.

12:00 – 15:45 syntax NJ

(5 hodín)

Mgr. Simona Dujková, PhD.

 

10. 03. (S)

8:00 – 12:30 didaktika NJ I 

(6 hodín)

PhDr. Daniela Drinková

13:00 – 15:45 jazykový seminár II

(5 hodín)

Mgr. Dušan Fedič, PhD.

17. 03. (S)

8:00 – 11:45 morfológia NJ

(5 hodín)

PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.

12:00 – 15:45 syntax NJ

(5 hodín)

Mgr. Simona Dujková, PhD.

 

 

IV. semester

 

 • Začiatok semestra:          11. 02. 2018
 • Koniec semestra:             11. 05. 2018
 • Skúšobné obdobie začína po absolvovaní blokovej výučby a konzultácií z konkrétneho vyučovacieho predmetu, maximálne však do 28.6.2018. Vyučujúci oznámi termíny skúšky na poslednej konzultácii.

 

ROZVRH vyučovacích blokov v miestnosti  207/a

16.2. (P)

13:00 – 16:15 didaktika NJ III

(4 hodín)

PhDr. Daniela Drinková

 

17. 2. (S)

8:00 – 11:45 nemecká literatúra III

(5 hodín)

PhDr. Ján Demčišák, PhD.

 

23. 2. (P)

13:00 – 16:15 didaktika NJ III

(4 hodín)

PhDr. Daniela Drinková

 

24.2. (S)

8:00 – 11:45 nemecká literatúra III

(5 hodín)

PhDr. Ján Demčišák, PhD.

 

 

Novinky

Kontakt

 • UCM v Trnave Filozofická fakulta
  Námestie J. Herdu 2
  Trnava
 • (+421) 33-5655-111

Fotogaléria