Termíny blokovej výučby

Výučba s nižšie uvedenými vyučujúcimi prebieha v daných termínoch. V ostatných týždňoch prebieha alternatívna výučba podľa rozvrhu. 


Prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener

16.-18.10.2017

20.-22.11.2017 

11.-13.12.2017


mim. prof. Dr. Alja Lipavic Oštir

23.-25.10.2017


prof. Parzulova

02.10. – 20.10.2017


prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc

19.-20.10.2017

30.11.-1.12.2017


Dr. hab. Maciej Kurcz, PhD.

5.-6.10.2017

26.-27.10.2017

23.-24.11.2017

7.-8.12.2017


prof. PhDr. ThDr.  Peter Zubko, PhD. 

Termíny konkretizuje vyučujúci na začiatku semestra.


Prof. Oľga Byessonova, DrSc. 

Termíny konkretizuje vyučujúci na začiatku semestra.


doc. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.

5.10.2017 štvrtok

6.10.2017 piatok

26.10.2017 štvrtok

27.10.2017 piatok

16.11.2017 štvrtok

17.11.2017 piatok

7.12.2017 štvrtok

8.12.2017 piatok


prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

6.10.2017

3.11.2017

24.11.2017


Prof.  Dr. hab. Marius Krysztof Rubacha

11.10.2017

6.12.2017 

PhDr. Zlata Zelenská, PhD.

5.10.2017 štvrtok

6.10.2017 piatok

26.10.2017 štvrtok

27.10.2017 piatok

09.11.2017 štvrtok

10.11.2017 piatok

23.11.2017 štvrtok - len 4 hodiny

7.12.2017 štvrtok

8.12.2017 piatok


 

Novinky

Kontakt

  • UCM v Trnave Filozofická fakulta
    Námestie J. Herdu 2
    Trnava
  • (+421) 33-5655-111

Fotogaléria