Termíny blokovej výučby DŠ

Výučba s nižšie uvedenými vyučujúcimi prebieha v daných termínoch. V ostatných týždňoch prebieha alternatívna výučba podľa rozvrhu. 


A - Nová 2

15.3. - 16.3.2018 

26. - 27.4.2018 


prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener

5.3. - 7.3.2018 

20. - 22.3.2018 - posun rozvrhu o 24 hodín

9.4. - 11.4.2018   


mim. prof. Dr. Alja Lipavic Oštir

12.2. - 14.2.2018

19.2. – 21.2.2018

5.3. - 7.3.2018


prof. Mariyana Parzulova, DrSc.

23.4. - 4.5.2018


p. Droga

1.3. - 1.5.2018


prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc

1.3. - 2.3.2018

5.4. - 6.4.2018


prof. PhDr. ThDr.  Peter Zubko, PhD. 

19.2. – 20.2.2018

5.3. - 6.3.2018

19.3. - 20.3.2018

16.4. - 17.4.2018

30.4.2018


prof. Oľga Byessonova, DrSc. 

Termíny a predmety konkretizuje katedra v priebehu semestra. 


doc. Edita Hornáčková Klapicová, PhD.

22.2.2018
23.2.2018
15.3.2018
16.3.2018
5.4.2018
6.4.2018
26.4.2018
27.4.2018

 


prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

16.2.2018
23.3.2018
13.5.2018


prof.  Dr. hab. Marius Krysztof Rubacha

Termíny určí katedra neskôr.


doc. Radek Šikl, PhD.

22.2.2018
5.4.2018
3.5.2018


A - Nová 5 - len pre výučbu v piatok

16.2.2018 
23.2.2018


PhDr. Rudolf Fábry, CSc. - len pre výučbu v piatok 

všetky týždne okrem:

16.2.2018
23.3.2018
13.5.2018

Novinky

Kontakt

  • UCM v Trnave Filozofická fakulta
    Námestie J. Herdu 2
    Trnava
  • (+421) 33-5655-111

Fotogaléria